PACK Buffet แบบ Platinum
PACK Buffet แบบ Platinum

PACK Buffet แบบ Platinum

฿3,320.00 ฿1,290.00

รายละเอียดวิชา: GAT, PAT1, PAT2, PAT3, PAT5, PAT7.1, PAT7.2, PAT7.3, PAT7.4, PAT7.6, PAT7.7 , สามัญคณิต1, สามัญฟิสิกส์, สามัญเคมี, สามัญชีววิทยา, สามัญไทย, สามัญสังคม, สามัญอังกฤษ, วิชาเฉพาะแพทย์ + Onet Online 5 วิชาฟรี (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม)

ออกข้อสอบโดย: นักวิชาการออนดีมานด์ - เอเลเวล, นักวิชาการ Ignite, ทีมรุ่นพี่อักษรศาสตร์ จุฬาฯ, ทีมรุ่นพี่นิติศาสตร์ จุฬาฯ, ทีมศิษย์เก่าครุศาสตร์ จุฬาฯ

เลือกสอบเวลาใดก็ได้ ตามช่วงเวลาของแต่ละสนามต่อไปนี้
Onet : 4 – 10 มกราคม 2564
วิชาสามัญ : 18 – 24 มกราคม 2564
GATPAT : 25 – 31 มกราคม 2564

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจในการสอบเข้าทุกคณะ รวมกลุ่มกสพท. (แพทย์ศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์)

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1. สอบออนไลน์ที่ไหนก็ได้ กำหนดเวลาการสอบได้เอง เน้นการฝึกข้อสอบและจับเวลาจริง
2. รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3. แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4. ชุดข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ