PACK กสพท (แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์)
PACK กสพท (แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์)

PACK กสพท (แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์)

฿1,370.00 ฿1,200.00

รายละเอียดวิชา: วิชาเฉพาะแพทย์, สามัญคณิต1, สามัญฟิสิกส์, สามัญเคมี, สามัญชีววิทยา, สามัญไทย, สามัญสังคม, สามัญอังกฤษ + Onet Online 5 วิชาฟรี (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม)

ออกข้อสอบโดย: OnDemand, FORWARD ENGLISH, DAVANCE

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจในการสอบเข้าคณะกลุ่มกสพท. โดยจะอยู่ในการคัดเลือกรูปแบบ Admission 1

ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์

*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ

เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1.สัมผัสบรรยากาศและกฎเกณฑ์การสอบเสมือนจริง ลดแรงกดดันในสนามสอบ
2.รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3.แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ