PACK นิติ/รัฐศาสตร์/อักษร/นิเทศ (แผนวิทย์ – คณิต, แผนศิลป์ คำนวณ)
PACK นิติ/รัฐศาสตร์/อักษร/นิเทศ (แผนวิทย์ – คณิต, แผนศิลป์ คำนวณ)

PACK นิติ/รัฐศาสตร์/อักษร/นิเทศ (แผนวิทย์ – คณิต, แผนศิลป์ คำนวณ)

฿910.00 ฿850.00

รายละเอียดวิชา: GAT, PAT1, สามัญอังกฤษ, สามัญคณิต1, สามัญไทย, สามัญสังคม, + Onet Online 5 วิชาฟรี (คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ, ไทย, สังคม)

ออกข้อสอบโดย: OnDemand, FORWARD ENGLISH, DAVANCE

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจในการสอบเข้ากลุ่มสังคมศาสตร์ เช่น นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

และกลุ่มมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ เช่น จิตวิทยา อักษร นิเทศศาสตร์ 

ที่ใช้รูปแบบการรับสมัครที่มีคณิตศาสตร์เป็นองค์ประกอบ

ส่วนใหญ่ผู้ที่สอบในแพ๊คนี้จะเป็นผู้ที่เรียนอยู่สายวิทย์ – คณิต และศิลป์คำนวณเป็นหลัก

*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ

เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1.สัมผัสบรรยากาศและกฎเกณฑ์การสอบเสมือนจริง ลดแรงกดดันในสนามสอบ
2.รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3.แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ