Mock TU Exam สนามกทม.
Mock TU Exam สนามกทม.

Mock TU Exam สนามกทม.

฿1,000.00

ออกข้อสอบโดย: พี่แท็ป, พี่ป่าน, พี่เคน, พี่วิเวียน, พี่โหน่ง, พี่เต้ย, พี่เฟรนด์, พี่เกรท ออนดีมานด์

สอบวันที่ 1 พ.ย. 2563     เวลา 8.00 – 18.00น.

เหมาะสำหรับ

น้องๆ .3, .2, .1 ที่ต้องการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อทดสอบและวางแผนในการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจริง

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

  • รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
  • ปรับปรุงตนเองได้ตรงจุด เตรียมตัวสอบได้ตรงประเด็น
  • ลดแรงกดดันในสนามสอบ  ฝึกความพร้อมบริหารเวลาตอนสอบจริง
  • ชุดข้อสอบ สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
  • เฉลยแบบละเอียด เข้าใจง่ายได้ด้วยตัวเอง

ตารางสอบ