MOCK TCAS : วิชาสามัญ ฟิสิกส์
MOCK TCAS : วิชาสามัญ ฟิสิกส์

MOCK TCAS : วิชาสามัญ ฟิสิกส์

฿130.00

ออกข้อสอบโดย: พี่โหน่ง, พี่เต้ย, พี่เฟรนด์, พี่เกรท ออนดีมานด์

สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564     เวลา 11.00 – 12.30น.

เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.6, ม.5, ม.4 และเด็กซิ่ว ที่ต้องการเข้าศึกษาในระบบ TCAS  

คณะที่มีสัดส่วนของสามัญฟิสิกส์เข้ามาใช้คัดเลือก คือ 

– แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ (Admission 1)

– วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ

เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1.สัมผัสบรรยากาศและกฎเกณฑ์การสอบเสมือนจริง ลดแรงกดดันในสนามสอบ
2.รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3.แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ