MOCK TCAS : วิชาเฉพาะแพทย์
MOCK TCAS : วิชาเฉพาะแพทย์

MOCK TCAS : วิชาเฉพาะแพทย์

฿460.00

ออกข้อสอบโดย: พี่วิเวียน, พี่แท็ป, พี่แมน, พี่ป๊อป ออนดีมานด์

สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564     เวลา 8.45 – 15.00น.

เหมาะสำหรับ

น้องๆ ม.6, ม.5, ม.4 และเด็กซิ่ว ที่ต้องการเข้าศึกษาในระบบ TCAS  

คณะที่มีสัดส่วนของวิชาเฉพาะแพทย์เข้ามาใช้คัดเลือก คือ 

– คณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์ ในการคัดเลือกร่วมกับกสพท. (รูปแบบ Admission 1)

*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ
เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

ล้างค่า
รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam

1.สัมผัสบรรยากาศและกฎเกณฑ์การสอบเสมือนจริง ลดแรงกดดันในสนามสอบ
2.รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ด้วยใบรายงานผลสรุปวิเคราะห์คะแนนรายบุคคล อย่างละเอียด
3.แนะนำบทที่ควรเก็บในช่วงโค้งสุดท้าย เป็นรายบุคคล
4.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ
พิเศษ!!!นำคะแนนที่ได้มาฝึกจัดอันดับแบบ Combined Admission เป็นที่แรก พร้อมประเมินผลว่าคะแนนที่ได้จะทำให้เราติดคณะไหน

ตารางสอบ