สนามสอบจำลอง TCAS65
รอบเดือน มกราคม 2565

ข้อสอบแม่นใกล้เคียงของจริงที่สุด ออกโดยติวเตอร์ชั้นนำ
พร้อมสนามสอบรองรับทั่วประเทศ

สามารถเลือกสอบวันไหนก็ได้ ตามช่วงวันเเละเวลาที่กำหนด
ระบบจะเปิดเวลา 0.00 น. ของวันแรก เเละปิดตอน 23.59 น. ของวันสุดท้ายในแต่ละช่วง (เริ่มวันก็สอบได้เลย)

สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่จะได้รับ

รีวิวจากรุ่นพี่

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

การสอบออน์ไลน์ที่ให้ประสบการณ์การสอบเสมือนจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกทำข้อสอบให้ตรงเวลา

ได้ข้อสอบ
หลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโออธิบายข้อยาก

ข้อสอบออกโดยติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิง Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

การสอบออน์ไลน์ที่ให้ประสบการณ์การสอบเสมือนจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกทำข้อสอบให้ตรงเวลา

ข้อสอบออกโดย
ติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิงตาม Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ข้อสอบหลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโออธิบายข้อยาก

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่งช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ตัวอย่างใบรายงานผล

คลิกรูปเพื่อดูตัวอย่าง

รีวิวระบบสอบออนไลน์

จุดเด่นระบบสอบออนไลน์
MOCK Exam

กำหนดการ

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัคร

วิธีการชำระเงิน