สนามสอบจำลอง TCAS65

ข้อสอบแม่นใกล้เคียงของจริงที่สุด ออกโดยติวเตอร์ชั้นนำ
พร้อมสนามสอบรองรับทั่วประเทศ

สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังสมัคร 3 วันทำการ (จันทร์ – ศุกร์)

สิ่งที่จะได้รับ

สิ่งที่จะได้รับ

รีวิวจากรุ่นพี่

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

จำลองสถานการณ์
เหมือนได้ลงสอบสนามจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกทำข้อสอบให้ตรงเวลา

ได้ข้อสอบกลับบ้าน
หลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียด
และวิดีโออธิบายข้อยาก

ข้อสอบออกโดยติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิง Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
ช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ทำไมต้องสอบ

TCASter MOCK Exam?

จำลองสถานการณ์
เหมือนได้ลงสอบสนามจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกทำข้อสอบให้ตรงเวลา

ข้อสอบออกโดย
ติวเตอร์ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิงตาม Blueprint
ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

ได้ข้อสอบกลับบ้าน
หลังสอบเสร็จทันที

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโออธิบายข้อยาก

ได้ใบรายงานผล
วิเคราะห์รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่งช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ตัวอย่างใบรายงานผล

คลิกรูปเพื่อดูตัวอย่าง

สนามสอบ

กรุงเทพและปริมณฑล

 

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ภาคอีสาน

ภาคเหนือ

ภาคใต้

กรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพฯ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ใกล้ BTS พญาไท

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ใกล้ BTS พญาไท

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รัชดา – ลาดพร้าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วิภาวดี ดินแดง

โรงเรียนสิริรัตนาธร
ใกล้ BTS อุดมสุข

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รามคำแหง

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตธาราม
ฝั่งธน

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
บางบอน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สวนกุหลาบใหญ่-ปากคลอง

ปทุมธานี

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

นนทบุรี

โรงเรียนวัดเขมภิรตาราม
เมืองนนทบุรี

นครปฐม

โรงเรียนราชินีบูรณะ
นครปฐม

สมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ
ใกล้ BTS แพรกษา

ภาคอีสาน

ขอนแก่น

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

บุรีรัมย์

โรงเรียนเทศบาล 1
(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)

ร้อยเอ็ด

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

อุบลราชธานี

โรงเรียนนารีนุกูล

นครราชสีมา

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

มหาสารคาม

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ชลบุรี

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ราชบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ลพบุรี

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

สระบุรี

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สุพรรณบุรี

โรงเรียนสงวนหญิง

อยุธยา

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ภาคเหนือ

นครสวรรค์

โรงเรียนนครสวรรค์

พิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ลำปาง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

สุโขทัย

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เชียงราย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เชียงใหม่

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ภาคใต้

ชุมพร

โรงเรียนศรียาภัย

ตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

สงขลา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เพชรบุรี

โรงเรียนวัดจันทราวาส

ปัตตานี

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

กำหนดการ

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัคร

วิธีการชำระเงิน