fbpx

มาลองสนามทดสอบฝีมือก่อนสอบ

SAT BMAT IELTS และ CU-Test กับกิจกรรม MOCK EXAM ฝึกฝนกับข้อสอบที่

เสมือนจริง ช่วยน้องวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน เตรียมความพร้อม ก่อนลุยสอบสนามจริง

ทีมออก ข้อสอบ

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

โดยพี่ติวเตอร์และ
ทีมวิชาการจาก

วิชาที่เปิดสอบ

สนามสอบ

วิธีการสมัครสอบ

ช่องทางการชำระเงิน