สนามสอบจำลองที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
ข้อสอบแม่น เหมือนจริงที่สุด พร้อมสนามสอบรองรับทั่วประเทศ

สอบจำลอง
TCAS MOCK ม.6

เก็งแนวข้อสอบ TCAS ม.6
รู้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
ให้เตรียมสอบได้อย่างมั่นใจและแม่นยำ

: เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง 4 เดือน :

สอบจำลองเข้า
ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

: เปิดสมัครวันที่ 1 เมษายน 2564 :

เปิดรับสมัครรอบ ม. 4 – วันที่ 1 เมษายน 2564

OUR PARTNER

สนับสนุนและกำกับการดูแลข้อสอบจากติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ
– ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน
– เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น

2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ (แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ)

3. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
– หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
– เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
– ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (31 ส.ค. 64)
2. การเปลี่ยนสนามสอบ
– สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (31 ส.ค. 64) โดยสนามสอบปลายทางที่ต้องการย้ายต้องมีที่ว่าง
3. เพิ่มวิชาสอบ
– สามารถเข้าเว็ปไซต์มาสมัครเพิ่มได้ แต่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการสมัครก่อนหน้า
4. การเปลี่ยนวิชาสอบ
– เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณี
5. การคืนเงิน
– หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

1. หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
– ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
– ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน
– หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ทำการติดต่อกองอำนวยการของสนามสอบนั้น ๆ
2. การแต่งกาย
– แต่งชุดนักเรียนอย่างถูกระเบียบ (ไม่สามารถแต่งชุดพละ หรือชุดไปรเวต เข้าสอบได้) หรือเด็กซิ่วสามารถแต่งกายชุดสุภาพได้

3. กติกาในห้องสอบ
– ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
– ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
– อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด 
– สามารถนำเครื่องมือสื่อสารและของมีค่าเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเครื่องและนำไว้ใต้เก้าอี้
– สามารถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
– ไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้
– สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีผู้คุมสอบตามไปด้วย
– เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
– ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
– สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบการตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

15 ธันวาคม 2564 
ในปุ่ม “ดูคะแนนและเฉลย” ผ่านระบบตรวจสอบสถานะ

ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถดาวน์โหลดโจทย์และเฉลยละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง TCASter Facebook และ TCASter Website

2. หากสถานการณ์จัดสอบได้ จะมีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
– ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
– ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @TCASter ในช่วงก่อนวันสอบ